Terapia pacjentów po udarze mózgu

Mgr Grzegorz Oślak

  • 120 złotych polskich

Opis usługi

Przeznaczona dla pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego. Skuteczna i innowacyjna terapia opierająca się na neurofizjologicznych koncepcjach rehabilitacji. Podczas terapii łączymy metody PNF, NDT Bobath, technik powięziowych, neuromobilizacji oraz technik manualnych. Pracujemy z pacjentami: - po uszkodzeniu OUN - po udarze mózgu - po uszkodzeniu rdzenia kręgowego - po urazie czaszkowo – mózgowym


Uwaga

Anulowanie wizyty (poprzez stronę lub telefonicznie) jest możliwe najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem spotkania. Jeśli wizyta nie zostanie anulowana na czas, a pacjent nie pojawi się na wizycie, wiąże się to z obowiązkową opłatą 80% od ceny wizyty.